Skip to Content
Español Valencià

DESIGNACIÓN MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACIÓN DE VOTACIONES EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DE ALICANTE Y CASTELLÓN

Un cop proclames les candidatures a membres de l'Assemblea en els diferents estaments i circumscripcions, es procedirà a la celebració d'eleccions a la província d'Alacant (estament d'entitats i jutges) i Castelló (estament d'entitats), en aplicació de l'article 19.3 del Reglament electoral:   "Quan el nombre de candidats o candidates presentats per un estament determinat sigui igual o inferior al nombre de membres que corresponen per aquest estament i circumscripció electoral, no se celebraran les eleccions en aquest estament, considerant-se els candidats o candidates proclamats provisionalment com membres de l'assemblea ".

Composició de les mesas electorals

En aplicació de l'article 12 del Reglament Electoral, la Junta Electoral Federativa, segons sorteig públic que es va celebrar el 19 de setembre de 2018, ha designat els tres titulars, així com als suplents que formaran les meses electorals d'Alacant i Castelló. Aquest sorteig s'ha realitzat entre les persones que figuren en el cens electoral que siguin majors de 18 anys i no tinguin la condició de candidats / es, així com tampoc els membres de la Junta Electoral Federativa i els interventors / es.

La meses electorals estaran constituïdes per les següents persones:
 
A.- CIRCUNSCRIPCIÓN ALACANT
TITULARS
1.- Rosa Maria Pastor Bevia. 
2.- Francisco Mas Marco.
3.- Alejandro Rogel Compañ.
SUPLENTS
1.- Ismael García Sánchez.
2.- José David Navarro Gómez.
3.- Rubén Martínez González.
 
C.- CIRCUNSCRIPCIÓN CASTELLÓ
TITULARS
1.- Ismael Sifre Martí,
2.- Maria Teresa Russafa Soto.
3.- Silvia Callau Villalba.
SUPLENTS
1.- Patricia Gómez Garbí
2.- Jaume Jusas Sola
3.- Miranda Ramon Broch.
 
La JuntaElectoralFederativa es posarà en contacte amb les persones anteriors per confirmar els titulars de la taula. La FBECV establirà la corresponent dieta de compensació per l'assistència el dia de les votacions.
 
Designació d'interventors per part dels candidats / es
 
Els candidats / es podran designar interventors / es en les meses electorals segons estableix la base 13 del Reglament Electoral, i ha de sol·licitar-ho per escrit a la JEF des del dia de la proclamació de candidatures fins al dia anterior a la votació.

Per a més informació descarregar comunicació.